هم اکنون اقدام نمایید و فقط با یک خرید شانس خود را امتحان کنید

با خرید محصولات بیشتر شانس خود را چند برابر کنید (به عنوان مثال درصورتی که 5 محصول خریداری کنید 5 برگه برای شما ایجاد می شود)

جایزه هفته دوم اردیبهشت ماه »»

***************************

جایزه هفته اول اردیبهشت ماه »» آقای ایمان فتاحی  با شماره تماس 019***09366    خرید 6 محصول در یک هفته

مشاهده فیلم قرعه کشی

***************************

جایزه هفته چهارم فروردین ماه »» آقای حسین حضرتیان  با شماره تماس 001***09189    خرید 2 محصول در یک هفته

***************************

جایزه هفته سوم فروردین ماه »»  آقای جواد رضوانی  با شماره تماس 420***09383    خرید 8 محصول در یک هفته